UP*16.09.2007

 AUTHENTIC VOICE - Český výrobce reprosoustav

>> Home >> Authentic Voice - výstupní kontrola <<
Výstupní kontrola

100 % Kontrola - záruka pro Vaši budoucnost !

• Každý montovaný komponent je individuálně testován.
• Archivace parametrů všech montovaných reproduktorů
• Měření každé reprosoustavy a archivace její charakteristiky
Zajištění špičkové kvality výroby je pro nás prvořadý záměr. Všechny vstupní komponenty jsou individuálně měřeny a testovány. Hodnoty kondenzátorů a indukčních tlumivek jsou vždy do každého páru reprosoustav vybírány v tolerančním poli +/- 0,01 jednotky ( uF, mH ).To vše samozřejmě platí i o tom nejlevnějším modelu.

 

My vám nabízíme ale daleko více. Každý montovaný reproduktor opatříme ref. číslem. Ve výrobě je následně podroben měřícímu testu. Jeho naměřené parametry jsou v digitální podobě uloženy do archivace s možností se k výsledkům kdykoli vrátit v budoucnosti. Proč tak komplikované a zdlouhavé postupy? Jednoduše si představte, že někdy v budoucnosti dojde u vás doma k poškození jednoho nebo více měničů např. při bouřlivém večírku, stěhování ap. Reprosoustavy nám doručíte do opravy a my podle referenčních čísel vybereme z naměřených parametrů reproduktor, který se s původním kusem naprosto shoduje jak v amplitudové, tak i v impedanční charakteristice. Takže si můžete být naprosto jisti, že je po opravě vaše reprosoustava ve 100% stavu, který odpovídá tolerančnímu poli +/- 0,5 dB například od reprobedny, která zůstala doma. Dovolujeme si tvrdit, že takovou službu a garanci zachování parametrů Vám v dané cenové kategorii nenabídne žádný dovozce zahraničních reprosoustav jakékoli značky z administrativních a technických důvodů...

 

 
 
 

 

 

 hifi & high-end studio MeLiSSA