UP*16.09.2007

 AUTHENTIC VOICE - Český výrobce reprosoustav

>> Home >> Authentic Voice-sortiment  >>  Filozofie <<
Authentic Voice - filozofie
   
 

Jiří Holcner - konstruktér reprosoustav Authentic Voice a majitel hifi studia MeLiSSA s.r.o.

 
 

Při řešení problému věrné reprodukce
konstruktéři všech komponentů HI - FI zařízení
hledají co nejlineárnější přenos slyšitelného signálu s minimálním zkreslením.
Nejpodstatnější vliv na linearitu přenosu zvuku k posluchači, mají však dva poslední články
každého audiořetězce.
Tím je akustika poslechového prostoru a kvalita elektroakustických měničů.

Naší snahou je zprostředkovat posluchači v bytovém interiéru živý a dynamický
přednes hudby bez použití ekvalizeru, basových a výškových korekcí,
případně fyziologické regulace (loudness).
Všechny tyto obvody přispívají ke zvětšení zátěže zesilovače nejčastěji právě na těch frekvencích,
kde je odpor reprosoustavy nejnižší. Dále pak potlačují v nahrávce podání prostorovosti,
zmenšují odstup efektivního signálu od šumu a mnohdy svým nevhodným frekvenčním průběhem
zapříčiní "sudové dunění" basů a nepřirozené "syčení" výšek.
K dosažení potřebného dynamického efektu, nedocilujeme pokřivenou kmitočtovou charakteristikou,
která by tyto obvody suplovala, ale poctivou koncepcí celé reproskříně.

Pečlivé zfázování všech reproduktorů včetně basreflexového obvodu ,
je základním atributem k přenosu rychlých informací ve zvuku až k poslechovému místu posluchače.
Zfázování reproduktorů také přímo souvisí se vzdušným zobrazením prostorovosti.
Tento aspekt považujeme za nejpodstatnější, protože posluchači zprostředkuje tak důležitou
atmosféru, kterou všichni známe z živé produkce.

Zvýšenou pozornost rovněž věnujeme přenášeným kmitočtům,
které jsou pro lidský sluch více či méně citlivé v závislosti na akustickém tlaku,
odpovídajícím decibelové hladině hlasité řeči, což koresponduje
s provozními podmínkami v domácích interiérech.

Snahou naší firmy je modelovou řadou "Magic" nabídnout zákazníkovi špičkový výrobek s parametry
zasahující do oblasti kategorie HIGH END .
Tomuto záměru podřizujeme celou koncepci produkce od vývoje až po realizaci každé reprosoustavy.
Využití při vývoji a konstrukci nejmodernější počítačové měřící technologie, je pro nás základním kamenem v mozaice aspektů určujících výsledný efekt ...


 
     
 
 
 

     

 hifi & high-end studio MeLiSSA